Een gespleten Politieke Unie

In het juli-augustus nummer van de Internationale Spectator besprak Bob van den Bos de actuele situatie  de EU. Hij stelde toen al vast dat ”de regeringsleiders overeen waren gekomen om tot nu toe ongekende Europese bemoeienis met hun eigen binnenlandse besluitvorming toe te staan. Ook Rutte had toe al ‘precies het tegenovergestelde gedaan’ als ‘krachtig afstand nemen van elke beweging richting Europese Unie, zoals de TK had geëist .De conclusie was ook in dit artikel al dat ‘de finanacieel-economische belangenverstrengeling eenrichtingsverkeer afdwingt: richting verdere Europeanisering.Het zogenoemde spill-over efefct is niet van toepassing op de buitenlandse...

Artikel Volkskrant over Rusland

Bob van den Bos publiceerde op 13 oktober een artikel ‘Tijdbom onder ziek Rusland’, met achteraf gezien, voorspellende waarde. Zo stelde de schrijver: ‘ Onder de oppervlakte van stabiliteit ‘dankzij de populaire Poetin’ ligt een tijdbom van ontevredenheid over de sociale en economische scheefgroei in Rusland’ . ‘Het is de vraag hoe lang de de internet-generatie Poetins sterke hand nog zal verdragen’.  Het artikel keerde zich tegen het hoofdredactionele commentaar van de VK  waarin stond dat’ Poetin nog steeds populair is en in een onmiskenbare behoefte van veel Russen voorziet ‘. Het stuivertje wiselen tussen Medvedev en Poetin was volgens de krant ‘niet echt ondemocratisch’. De ontwikkelingen van de laatste weken zijn een zichtbare illustratie van de strekking van het  kritische artikel van...