Wat kunnen Timmermans en Ploumen nog?

In het februari- nummer van de Internationale Spectator schrijft BvdB een uitgebreide column over het buitenlands beleid van het huidige  kabinet. De positie van Nederland in de wereld en in de EU is verzwakt. De VVD zet een veel groter stempel op het externe beleid...

Brief in NRC-H over Asscher/ Yunus

Woensdag 20 maar publiceerde NRC-H een brief van BvdB, waarin hij Asscher kritiseert over zijn uitspraken in de zaak Yunus. De vice- premier geeft blijk van een misplaatst moreel superioriteitsgevoel en gebrek aan inlevingsvermogen in andere culturen. Zelfs in TK-...