Wat kunnen Timmermans en Ploumen nog?

In het februari- nummer van de Internationale Spectator schrijft BvdB een uitgebreide column over het buitenlands beleid van het huidige  kabinet. De positie van Nederland in de wereld en in de EU is verzwakt. De VVD zet een veel groter stempel op het externe beleid...

Brief in NRC-H over Asscher/ Yunus

Woensdag 20 maar publiceerde NRC-H een brief van BvdB, waarin hij Asscher kritiseert over zijn uitspraken in de zaak Yunus. De vice- premier geeft blijk van een misplaatst moreel superioriteitsgevoel en gebrek aan inlevingsvermogen in andere culturen. Zelfs in TK-...

Niemand gelooft meer in Turks lidmaatschap. van EU

Op de pagina Opinie en debat van Volkskrant 29-10 artikel over Turkije en de EU. Beide partijen hebben verborgen agenda. Eigenlijk willen ze niet meer, maar geven dat niet openlijk toe. Zogenaamde onderhandelingen zijn een farce. Shadelijke schijnvertoning beter...

Artikel BvdB over SP in Volkskrant

Op maandag 27 augustus publiceerde De Volkskrant op Opinie en Debat pagina: ” SP neemt onhoudbare positie in over Europa”. Deze partij heeft een fundamenteel andere visie op Europa dan de mogelijkecoalitiepartners. Dat sluit regeringsdeelname uit.

Bob bij D66 Rotterdam

Verslag Nieuwesbrief/ site: ” Bevlogen, optimistisch en ongekend energiek bezorgde Bob van den Bos zijn toehoorders een buitengewoon vermakelijke middag. Gelardeeerd met persoonlijke anekdotes en een relativerende , nuchtere houding gaf hij een mooie bloemlezing...