Bob van den Bos

Opleiding:

 • Gymnasium alpha.
 • Doctoraal Politieke en Sociale Wetenschappen (politicologie, internationale betrekkingen, economie, geschiedenis, recht en sociologie) aan de Universiteit van Amsterdam. Doctoraal specialisatie internationale politieke betrekkingen. Bijvakken: diplomatieke geschiedenis en internationaal publiekrecht. Afstudeeronderwerp: Nederlandse buitenlandse politiek.
 • Postdoctorale Leergang Buitenlandse Betrekkingen bij het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.
 • Promotie tot doctor aan de Universiteit Leiden.

 

 

Werk:

 • 1970 – 1980
 • Tijdens studie docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs.
 • Politicologisch medewerker (als dienstplichtig officier) bij de Generale Staf van de Landmacht. Midden-Oosten-specialist. Vertegenwoordiger Nederland bij Militair Comité NAVO.
 • Stafmedewerker bij het Voorlichtingsbureau voor de Verenigde Naties in Nederland (1976-’77).
 • Zelfstandig gevestigd politicoloog. Werkzaamheden: sociaalwetenschappelijk onderzoek, geven van cursussen in politiek en staatkunde.
 • Vanaf 1980 wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken, dat in 1983 met twee andere instituten fuseerde tot het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael’. Als afdelingshoofd van dit instituut belast met: bestuurlijke taken (communicatie- en publicatiebeleid), organisatie van congressen en seminars, onderwijs (postdoctorale cursussen, waaronder het “klasje” van BZ), onderzoek en het onderhouden van contacten met politici, diplomaten en journalisten. Studieverblijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Gast-onderzoeker op het ‘Institute for Security Studies’ van de West-Europese Unie in Parijs.
 • Lid van de Eerste Kamer (1986-1987, 1991-1994). Portefeuille: Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken, Landbouw.
 • Lid van de Raadgevende Parlementaire Vergadering van de Benelux.
 • Lid van de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Diverse studiereizen.
 • Lid van de Tweede Kamer (1994-1998). Woordvoerder Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Dierenwelzijn.
 • Tevens lid van de Parlementaire Assemble van de Raad van Europa en van de West Europese Unie.
 • Lid Europees Parlement (1999-2004). Eerste woordvoerder van de ELDR-fractie voor ontwikkelingssamenwerking en vervolgens (vanaf 2002) voor buitenlands beleid en mensenrechten. Vanaf 2002 fractievoorzitter (delegatieleider) D66.
 • Voor het jaar 2003 Algemeen rapporteur Mensenrechten voor het Europees Parlement. Delegatieleider Europees Parlement bij VN Commissie voor Rechten van de Mens. Deelnemer namens EP aan Mensenrechten-dialoog EU-Iran.
 • Lid van de Parlementaire Assemblee EU- ontwikkelingslanden (ACP). Vele officiële parlementaire werkbezoeken (regeringsniveau) in het Midden-Oosten, Afrika en Azië, Cuba.
 • Sinds 1976 vele bestuursfuncties binnen D66, waaronder: waarnemend partijvoorzitter en vicevoorzitter politiek (1981-1985), bestuurslid van de Stichting Wetenschappelijk Bureau en bestuurslid van het Opleidingscentrum. Andere functies: lid programmacommissie verkiezingen (lokaal, nationaal, Europees), redactievoorzitter en columnist van het D66 partijblad ‘de Democraat’, cursusbegeleider, lid van nationale campagne-commissie.
 • Van 1994-1998 lid van het Dagelijks Bestuur van de Europese Beweging Nederland
 • Vanaf 1994 Ambassadeur voor de Dierenbescherming
 • Van 1994-1999 lid van de Raad van Toezicht van Platform Beeldvorming Nederland
 • Van 2004-2005 Voorzitter Varkens in Nood
 • Vanaf 1999 tot 2011 Voorzitter Programmacommissie van ZON/Mw van Ministerie VWS (toekennen subsidie aan wetenschappelijk onderzoek t.b.v. alternatieven voor dierproeven)
 • Vanaf 2003 tot heden lid bestuur/ Raad van Toezicht  WSPA Nederland. Vanaf 2012 vicevoorzitter.
 • Vanaf 2005 tot 2008 lid bestuur Amnesty International Nederland
 • Vanaf 2012lid Raad van Toezicht Proefdiervrij

Onderscheiding

Ridder in de Orde van Oranje Nassau