NRC-H artikel over referendum

Het referendum over het EU- Oekraïne verdrag is uitsluitend bedoeld om het wantrouwen jegens het Europees bestuur aan te wakkeren. Het idee onze burgers naar hun mening te vragen over honderden pagina’s politiek en technisch gecompliceerde verdragsartikelen is van de ratten besnuffeld.

Lees meer

Artikel in Volkskrant over EU-Afrika

Op dinsdag 2 juni publiceerde de Volkskrant op de opiniepagina een bijdrage van Bob van den Bos onder de kop ‘Als Europa zelf niets doet , is hulp zinloos’. Er verschenen veel reacties op het artikel op de site van de Volkskrant. Ook ontving Bob veel reacties,...

Lees meer

Gastcollege in Rome

Op 21 mei j..l. gaf Bob vanden Bos een gastcollege aan de Universiteit van Rome. Het onderwerp was ‘Het ontwikkelingsbeleid van de EU’ . De voordracht was voor docenten en studenten van de opleiding ‘World Governance’. De studenten waren streng geselecteerd op eerdere...

Lees meer

Hollands Dagboek NRC-H

Op zaterdag 5 oktober stond in NRC-H het Hollands Dagboek  van de hand van Bob van den Bos. Hij beschreef hierin zijn politieke werkbezoek aan Tunesië met een delegatie van oud- leden van het Europees Parlement. Juist in deze week vond er een belangrijke politieke...

Lees meer

Nederlands verzet tegn vaste euro-vz zinloos

In een  Volkskrant- artikel heeft Bob van den Bos het  verzet van het kabinet Rutte tegen een vaste eurogroep- voorzitter slecht gemotiveerd, en zinloos genoemd. het is tegen het Nederlands belang om Cialis Online met onze belangrijkste euro-bondgenoot, Duitsland, een...

Lees meer

Wat kunnen Timmermans en Ploumen nog?

In het februari- nummer van de Internationale Spectator schrijft BvdB een uitgebreide column over het buitenlands beleid van het huidige  kabinet. De positie van Nederland in de wereld en in de EU is verzwakt. De VVD zet een veel groter stempel op het externe beleid...

Lees meer

Brief in NRC-H over Asscher/ Yunus

Woensdag 20 maar publiceerde NRC-H een brief van BvdB, waarin hij Asscher kritiseert over zijn uitspraken in de zaak Yunus. De vice- premier geeft blijk van een misplaatst moreel superioriteitsgevoel en gebrek aan inlevingsvermogen in andere culturen. Zelfs in TK-...

Lees meer

Niemand gelooft meer in Turks lidmaatschap. van EU

Op de pagina Opinie en debat van Volkskrant 29-10 artikel over Turkije en de EU. Beide partijen hebben verborgen agenda. Eigenlijk willen ze niet meer, maar geven dat niet openlijk toe. Zogenaamde onderhandelingen zijn een farce. Shadelijke schijnvertoning beter...

Lees meer

Artikel BvdB over SP in Volkskrant

Op maandag 27 augustus publiceerde De Volkskrant op Opinie en Debat pagina: " SP neemt onhoudbare positie in over Europa". Deze partij heeft een fundamenteel andere visie op Europa dan de mogelijkecoalitiepartners. Dat sluit regeringsdeelname uit.

Lees meer