Woensdag 20 maar publiceerde NRC-H een brief van BvdB, waarin hij Asscher kritiseert over zijn uitspraken in de zaak Yunus. De vice- premier geeft blijk van een misplaatst moreel superioriteitsgevoel en gebrek aan inlevingsvermogen in andere culturen. Zelfs in TK- fractie van D66 in de jaren  1990  was adoptie door homo-paren controversieel. Wel moeten we vasthouden aan eigen liberale verworvenheden. Ook moet de Turkse regering zich niet met dit soort zaken bemoeien.