NRC-H artikel over referendum

Het referendum over het EU- Oekraïne verdrag is uitsluitend bedoeld om het wantrouwen jegens  het Europees bestuur aan te wakkeren. Het idee onze burgers  naar hun mening te vragen over honderden pagina’s politiek en technisch gecompliceerde verdragsartikelen is van de ratten besnuffeld. Volgens de initiatiefnemers hebben politici en diplomaten hun werk niet goed gedaan en dus moeten nu slagers, chirurgen en sociaalwerkers een corrigerend oordeel vellen over: rechtstatelijke bepalingen, corruptiebestrijding, visa, convergentie van buitenlands beleid, exportcontroles, grensbeheer, fytosanitaire regels, certificeringsprocedures, biotechnologische uitvindingen, auteursrechten, energiedoorvoer, arbitrageprocedures, multimodale vervoersnetwerken, visserijbeheer, landbouwstatistieken, en wat niet al. Een breed associatieverdrag is volkomen ongeschikt voor een volksraadpleging. Op het Binnenhof weet iedereen dat, maar niemand durft het te zeggen. De motiveringen van het  GeenPijl  c.s zijn even bizar als het initiatief zelf. Het associatieverdrag zou een imperialistisch en kolonialistisch karakter hebben. Oekraïne wordt een ‘modelkolonie’ en Europa een ‘volwaardige en hoogmoedige revolutionaire superstaat’. Onze democratie wordt ondermijnd. Rusland is tegen dit akkoord en dat vergroot de instabiliteit. De vage verdragsteksten gaat de EU misbruiken om haar macht uit te breiden. Met deze overeenkomst wordt het corrupte Oekraïne straks lid van de EU. Visavereisten worden afgeschaft, dus de deur gaat open voor mensensmokkelaars en ander tuig. Het akkoord kost Europa handenvol geld. Geen wonder dat zovelen na het aanhoren van deze angstaanjagende taal snel hun handtekening zetten om dit dreigende onheil te  voorkomen! U wilt dit toch ook niet? Referendum? Ja, natuurlijk! Het volk wordt vals voorgelicht. De EU heeft associatieverdragen met tientallen landen, waaronder Zuid- Afrika, Chili, Syrië, Israël. Heeft de EU deze landen ook gekoloniseerd en hun haar wil opgelegd? Wordt Syrië straks...

Artikel in Volkskrant over EU-Afrika

Op dinsdag 2 juni publiceerde de Volkskrant op de opiniepagina een bijdrage van Bob van den Bos onder de kop ‘Als Europa zelf niets doet , is hulp zinloos’. Er verschenen veel reacties op het artikel op de site van de Volkskrant. Ook ontving Bob veel reacties, overwegend instemmend. Tekst van het artikel:  lees...

Gastcollege in Rome

Op 21 mei j..l. gaf Bob vanden Bos een gastcollege aan de Universiteit van Rome. Het onderwerp was ‘Het ontwikkelingsbeleid van de EU’ . De voordracht was voor docenten en studenten van de opleiding ‘World Governance’. De studenten waren streng geselecteerd op eerdere studieresultaten. Na afloop was er een diner met enkele hoogleraren van de faculteit Economische Wetenschappen. Tekst van het college:...

Hollands Dagboek NRC-H

Op zaterdag 5 oktober stond in NRC-H het Hollands Dagboek  van de hand van Bob van den Bos. Hij beschreef hierin zijn politieke werkbezoek aan Tunesië met een delegatie van oud- leden van het Europees Parlement. Juist in deze week vond er een belangrijke politieke omwenteling plats in Tunesië. Dit was het eerste land waar de zogenoemde Arabische Lente plaats...

Nederlands verzet tegn vaste euro-vz zinloos

In een  Volkskrant- artikel heeft Bob van den Bos het  verzet van het kabinet Rutte tegen een vaste eurogroep- voorzitter slecht gemotiveerd, en zinloos genoemd. het is tegen het Nederlands belang om Cialis Online met onze belangrijkste euro-bondgenoot, Duitsland, een gevecht aan te gaan dat we nooit kunnen winnen. De functie is bovendien te veeleisend om te combineren met de zware taak van minister van...

Wat kunnen Timmermans en Ploumen nog?

In het februari- nummer van de Internationale Spectator schrijft BvdB een uitgebreide column over het buitenlands beleid van het huidige  kabinet. De positie van Nederland in de wereld en in de EU is verzwakt. De VVD zet een veel groter stempel op het externe beleid dan de PvdA. Er blijft heel weinig over van de linkse verkiezingsbeloften. Het draait om onze economie, niet om een betere...

Brief in NRC-H over Asscher/ Yunus

Woensdag 20 maar publiceerde NRC-H een brief van BvdB, waarin hij Asscher kritiseert over zijn uitspraken in de zaak Yunus. De vice- premier geeft blijk van een misplaatst moreel superioriteitsgevoel en gebrek aan inlevingsvermogen in andere culturen. Zelfs in TK- fractie van D66 in de jaren  1990  was adoptie door homo-paren controversieel. Wel moeten we vasthouden aan eigen liberale verworvenheden. Ook moet de Turkse regering zich niet met dit soort zaken...

Niemand gelooft meer in Turks lidmaatschap. van EU

Op de pagina Opinie en debat van Volkskrant 29-10 artikel over Turkije en de EU. Beide partijen hebben verborgen agenda. Eigenlijk willen ze niet meer, maar geven dat niet openlijk toe. Zogenaamde onderhandelingen zijn een farce. Shadelijke schijnvertoning beter...

Artikel BvdB over SP in Volkskrant

Op maandag 27 augustus publiceerde De Volkskrant op Opinie en Debat pagina: ” SP neemt onhoudbare positie in over Europa”. Deze partij heeft een fundamenteel andere visie op Europa dan de mogelijkecoalitiepartners. Dat sluit regeringsdeelname uit.

Bob bij D66 Rotterdam

Verslag Nieuwesbrief/ site: ” Bevlogen, optimistisch en ongekend energiek bezorgde Bob van den Bos zijn toehoorders een buitengewoon vermakelijke middag. Gelardeeerd met persoonlijke anekdotes en een relativerende , nuchtere houding gaf hij een mooie bloemlezing over zijn leven met D66. …..11 juni is Bob weer te bewonderen bij een lezing in de Haagse Kluis, Plein 20. Het spektakel start om 20..00 uur....