Brief in NRC-H over Asscher/ Yunus

Woensdag 20 maar publiceerde NRC-H een brief van BvdB, waarin hij Asscher kritiseert over zijn uitspraken in de zaak Yunus. De vice- premier geeft blijk van een misplaatst moreel superioriteitsgevoel en gebrek aan inlevingsvermogen in andere culturen. Zelfs in TK-...

Niemand gelooft meer in Turks lidmaatschap. van EU

Op de pagina Opinie en debat van Volkskrant 29-10 artikel over Turkije en de EU. Beide partijen hebben verborgen agenda. Eigenlijk willen ze niet meer, maar geven dat niet openlijk toe. Zogenaamde onderhandelingen zijn een farce. Shadelijke schijnvertoning beter...

Artikel BvdB over SP in Volkskrant

Op maandag 27 augustus publiceerde De Volkskrant op Opinie en Debat pagina: ” SP neemt onhoudbare positie in over Europa”. Deze partij heeft een fundamenteel andere visie op Europa dan de mogelijkecoalitiepartners. Dat sluit regeringsdeelname uit.

Bob bij D66 Rotterdam

Verslag Nieuwesbrief/ site: ” Bevlogen, optimistisch en ongekend energiek bezorgde Bob van den Bos zijn toehoorders een buitengewoon vermakelijke middag. Gelardeeerd met persoonlijke anekdotes en een relativerende , nuchtere houding gaf hij een mooie bloemlezing...

Fennema was zelfs de grootste hufter bij colleges

NRC-H publiceerde op 18 meimijn ingezonden brief over prof.  Meidert Fennema. Deze had in een artikel het huftige gedrag vergoelijkt van studenten bij de colleges van prof. Daudt. In mijn brief stond onder meer: “Ik was als student aanwezig op deze colleges en...

Uncle Sam verovert en verenigt Europa

Artikel in Internationale Spectator ( apri, 2012 ). In Eurpa voltrekt zich een culturele revolutie  .De omwenteling heeft een  eigenaardig karakter: niemand heeft ertoe besloten, weinigen zijn zich ervan bewust, maar bijna iedereen werkt eraan mee. Europa...