In het juli-augustus nummer van de Internationale Spectator besprak Bob van den Bos de actuele situatie  de EU. Hij stelde toen al vast dat ”de regeringsleiders overeen waren gekomen om tot nu toe ongekende Europese bemoeienis met hun eigen binnenlandse besluitvorming toe te staan. Ook Rutte had toe al ‘precies het tegenovergestelde gedaan’ als ‘krachtig afstand nemen van elke beweging richting Europese Unie, zoals de TK had geëist .De conclusie was ook in dit artikel al dat ‘de finanacieel-economische belangenverstrengeling eenrichtingsverkeer afdwingt: richting verdere Europeanisering.Het zogenoemde spill-over efefct is niet van toepassing op de buitenlandse politiek.