NRC-H publiceerde op 18 meimijn ingezonden brief over prof.  Meidert Fennema. Deze had in een artikel het huftige gedrag vergoelijkt van studenten bij de colleges van prof. Daudt. In mijn brief stond onder meer: “Ik was als student aanwezig op deze colleges en herinner me Fennema heel goed als de grootste hufter onder deze ode verstoorders. Hij ergerde veel studenten met zijn onbesuisde aanvallen op Daudt en zijn dogmatische tirades vanuit zijn geheel gesloten, Marxistisch denksysteem “.