Op 21 mei j..l. gaf Bob vanden Bos een gastcollege aan de Universiteit van Rome. Het onderwerp was ‘Het ontwikkelingsbeleid van de EU’ . De voordracht was voor docenten en studenten van de opleiding ‘World Governance’. De studenten waren streng geselecteerd op eerdere studieresultaten. Na afloop was er een diner met enkele hoogleraren van de faculteit Economische Wetenschappen. Tekst van het college:  lees hier