Bob van den Bos als Gastspreker

Bob van den Bos is een boeiende en gezaghebbende spreker over Nederlandse en internationale politiek. Genuanceerd in de analyse, duidelijk in de stellingname. Hij behandelt onderwerpen waar veel belangstelling voor bestaat, zoals: hoe gaat het toe achter de schermen van het Binnenhof, waarom verliezen mensen het vertrouwen in de politiek, Nederland en de botsing tussen religies en culturen en de actualiteit van het kabinet Balkenende. Daarnaast behandelt hij onderwerpen binnen zijn ‘buitenland’ specialisme, bijvoorbeeld de crisis in het Midden-Oosten, de toekomstige EU en de positie van Nederland, de rol van Europa in de wereld, wat heeft de burger aan de EU, de grote wereldpolitieke ontwikkelingen.

Onder politieke commentatoren neemt Bob van den Bos een unieke positie in. Hij paart gedegen kennis aan een langdurige praktische politieke ervaring. Zo was hij als politicoloog verbonden aan het gerenommeerde Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael en is hij lid geweest van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Tevens was hij lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en die van de West-Europese Unie.

Ook was hij lid van de Parlementaire Assemblee van de EU en de ontwikkelingslanden. Hij heeft verscheidene keren als afgevaardigde grote VN-vergaderingen in New York en Genève bijgewoond.

Van den Bos heeft talloze publicaties op zijn naam staan. In boekvorm over het Nederlands buitenlands beleid, het Europees veiligheidsbeleid, de Atlantische verhoudingen, Sport en internationale politiek. Zijn meest recente boek is ‘Europa, wat heb ik eraan?’, over wat de EU concreet doet en waarom. Verder schreef hij tientallen artikelen in dagbladen en tijdschriften. Ook is hij veelvuldig ondervraagd voor radio en televisie. Als buitenlandwoordvoerder van zijn fractie in het nationale en Europese Parlement bracht Van den Bos talrijke werkbezoeken aan het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Van de vele ontmoetingen met staatshoofden, premiers, ministers en volksvertegenwoordigers bracht hij onthullend verslag uit, mede dankzij zorgvuldig bijgehouden aantekeningen. Zo sprak hij met menige zichzelf verrijkende Afrikaanse dictator, voerde hij uitvoerig overleg met Arafat en bezocht hij de Israëlische premier Rabin vlak voordat deze werd vermoord. Hij was sinds het bijna uitbreken van een oorlog tussen India en Pakistan de eerste buitenlandse bezoeker aan het gevaarlijke grensgebied tussen deze twee atoommachten in de regio Kashmir. Met de Indiase regering en president Musjaraf van Pakistan besprak hij de actuele situatie rondom het conflict.

Als woordvoerder ontwikkelingssamenwerking bezocht hij vele hulpprojecten in de Derde Wereld. Op grond hiervan en van talloze gesprekken met hulpverleners, politici, niet-gouvermentele organisaties en slachtoffers van armoede, geweld en ziektes (aids) kan hij uit eerste hand een gefundeerd oordeel vellen over het nut van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. De laatste jaren heeft hij zich in het bijzonder met mensenrechten bezig gehouden. Voor het Europees Parlement was hij algemeen mensenrechtenrapporteur. Zijn verslag doorbrak een Europees taboe door uitvoerig stil te staan bij de spanningen tussen religies, het opkomend Islam-radicalisme en de gevolgen hiervan voor onze Europese samenlevingen. Dit onderwerp staat inmiddels, zeker ook in ons land, in het brandpunt van de belangstelling. Van den Bos is sinds juli 2005 lid van het bestuur van Amnesty International Nederland. Tenslotte is Bob van den Bos ook een erkend deskundige op het gebied van Europese samenwerking. Hij beschikt over het vermogen om in gewone mensentaal het wel en wee van de Europese Unie inzichtelijk te maken. Hij kent Brussel van binnenuit en weet tegelijkertijd hoe er van buitenaf tegenaan gekeken wordt. Van den Bos staat bekend als een enthousiast spreker die zijn publiek door zijn helderheid, betrokkenheid en kennis is altijd weet te boeien.